a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

İyi Huylu Lezyonlar

Aşağıdaki sayfalar yaygın olan iyi huylu deri lezyonlarının görüntülerini ve tasvirlerini içermektedir. Bu lezyonlar, nadir olarak ciddi bir risk taşırlar fakat herhangi bir değişikliğe ya da büyümeye karşı gözlemlenip kontrol edilmesi gerekmektedir.