a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Melanom dışı (non-melanom) risk faktörleri

Aşağıda melanom dışı kanser hastalarının risk faktörleri bulunmaktadır: 

 • Genetik faktörler
 • X-ray ışınlarına maruziyet
 • İnsan papillom virüsü geçmişi
 • Kronik iltihaplı deri rahatsızlıkları geçmişi
 • Kimyasallara maruziyet (örneğin kartan, gaz yağı, sıkı yakıt) 
 • Arseniğe maruziyet 
 • Kronik sıcaklık ya da güneşe maruziyet
 • Kronik iltihaplı deri rahatsızlıkları 
 • İmmünsüpresyonu
 • Deri fototipi I & II
 • Önceki fotokemoterapi tedavileri