a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Anjiyom

Anjiyom Angiomas düz ya da kubbe şekilli noktalar şeklinde ortaya çıkan iyi huylu ve damarlı lezyonlardır. Genellikle kırmızı renktedir. 

Anjiyom, genellikle deri yüzeyinde ortaya çıkar ve vücudun her kısmında oluşabilir. Genellikle yaşlanmayla ilgili bir lezyondur.