a
Den här webbsidan använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du fortsätter att surfa på sidan förutsätter vi att du medger att cookies används ja, jag förstår Jag godkänner inte användning av cookies
Klicka här för mer information
x

EUROMELANOMA kampanjen 2019

 

Låt inte förnekelse bidra till hudcancerutveckling

Hudcancer är den vanligaste formen av cancer i världen idag trots att det är enkelt att skydda sig. Hudcancer är också lätt att behandla om den bara upptäcks i tid. Men det finns en gemensam faktor som både kan förhindra oss från att skydda oss mot hudcancer och söka vård i tid, nämligen förnekelse.
Att övervinna förnekelse, skydda sig mot solen och agera snabbt på misstänkta hudförändringar/symtom är viktigt och minskar risken att drabbas av hudcancer. Följ råden nedan för att skydda dig på bästa sätt och minska risken att bli drabbad.

Förebygg hudcancer - Sola alltid säkert

Undvik att exponeras för solens strålar i onödan

Uppsök om möjligt skugga, och undvik solen mitt på dagen sommartid.

     

Skydda dig mot solen med kläder

Använd i första hand kläder, solglasögon och bredbrättad hatt för att skydda dig mot solen. Idag finns också kläder med inbyggt UV-skydd som passar både vuxna och barn.

Applicera solskyddsmedel

Kontrollera att solskyddsmedlet som du använder har en hög solskyddsfaktor mot både UVA- och UVB-strålar. Kom ihåg att solskyddsmedlet börjar ge ett skydd cirka en halvtimme efter att det har applicerats och att det endast skyddar i två till tre timmar. 

Barn är extra känsliga för stark solexponering. Utomhuslek är viktigt, men se till att barnet inte bränner sig i solen.

Kontrollera huden med avseende på märken som:

• Växer, ändrar färg och/eller form

• Skiljer sig från övriga födelsemärken (”Fula ankungen”-tecknet)

• Är asymmetriska eller är ojämna i kanterna

• Känns ojämna eller fjällar (ibland kan man känna hudskador innan det går att se dem)

• Är flerfärgade

• Kliar

• Blöder eller varar

• Bildar sår som inte läker

Om du kan bocka av två eller fler av dessa varningstecken, vänta inte.

Boka genast tid hos läkaren.

     

Melanom

Melanom är det farligaste hudcancertypen. Den kan drabba alla oavsett ålder, till skillnad från de andra typerna som är vanligare hos äldre personer. Melanom visar sig som en nytillkommen mörk fläck i huden eller genom att ett födelsemärkes storlek, färg eller form ändrar sig över tid.

Mer sällan kan det visa sig som en snabbt växande rosa eller röd knöl. Melanom kan sprida sig i kroppen och ska därför behandlas snabbt.

     

Basalcellscancer/ Basaliom  

Detta är den vanligaste hudcancertypen och också den minst farliga. Basalcellscancer visar sig vanligtvis som en upphöjd, hudfärgad knöl med en glänsande kant, ett sår som inte läker eller som bildar en återkommande liten sårskorpa.

Om basalcellscancer inte behandlas kan den tränga djupare ner i vävnaden och bilda stora sår.

     

Skivepitelcancer

Detta är den näst vanligaste hudcancer typen och den uppstår i områden på huden som har exponerats för mycket solljus, t.ex. ansiktet, handryggarna eller en kal hjässa. Skivepitelcancer visar sig i form av en knöl med en sårskorpa, och knölen kan växa snabbt och bli sårig, ömma och vätska. Skivepitelcancer kan sprida sig i kroppen, speciellt om den sitter på läpparna eller öronen eller hos patienter med nedsatt immunförsvar. Därför är det viktigt att behandla skivepitelcancer så snart som möjligt och detta görs med en operation.

     

Aktiniska keratoser

Aktiniska keratoser är de vanligaste solorsakade hudskadorna och uppstår oftast på områden som är mest exponerade för solens strålar, som ansiktet, öronen, handryggarna och en kal hjässa. De visar sig i form av rödbruna, fjälliga och ojämna hudfläckar. Aktiniska keratoser är tecken på grav solskada och kan i enstaka fall utvecklas till skivepitelcancer (se ovan). Att minska sin solexponering leder till färre aktiniska keratoser och mindre risk för utveckling av skivepitelcancer.

Eftersom melanom är särskilt allvarligt bör du känna till vad du ska titta efter. 

ABCDE för melanom kan hjälpa dig att upptäcka tecken på ett tidigt stadium:

Är födelsemärket asymmetriskt?

 Godartat           Elakartat


Har det ojämna kanter?

 Godartat           Elakartat


Har det olika färger?

 Godartat           Elakartat


Är det större än 6 mm i diameter?

 Godartat           Elakartat


Har det vuxit?

 Innan           Efter

Kontrollera din hud en gång i månaden för att se om det finns några misstänkta hudförändringar.

Du bör kontrollera hela kroppen, både fram- och baksida och särskilt noggrant på de områden som oftast exponeras för solen. Ställ dig framför en helfigursspegel med en liten handspegel som du använder för att kunna se bättre på svåråtkomliga ställen.

 

Studera ansiktet, inklusive näsan, läpparna, munnen samt på och bakom öronen.


Kontrollera hårbotten, använd en kam för att inspektera en bena i taget tills du har gått igenom hela hårbotten. Var extra noggrann om du inte har så mycket hår.


Kontrollera fram- och baksida på dina händer och mellan fingrarna.


Fokusera sedan på halsen, bröstet och överkroppen. Kvinnor, glöm inte att kontrollera mellan och under brösten.


Böj på armbågen för att kontrollera överarmen och armhålorna.


Använd handspegeln för att kontrollera nacken och ryggen, från axlarna ned till ryggslutet.


Kontrollera skinkorna och baksidan på benen. Avsluta med att kontrollera fotsulorna och mellan tårna.

Hudcancer kan drabba vem som helst oavsett ålder men det är vanligast hos personer över 50 och personer som har exponerats för mycket sol under livet.

Du löper ökad risk att drabbas om du:

• Har ljus hy eller lätt bränner dig i solen

• Brände dig i solen som barn

• Har exponerats mycket för solen under lång tid (i arbetet eller på fritiden)

• Återkommande exponerats för starkt solljus (t.ex. på solsemestrar)

• Solar i solarium eller har solat solarium tidigare i livet

• Har mer än 50 födelsemärken

• Har personer i släkten som har drabbats av hudcancer

• Är över 50

• Har genomgått en organtransplantation

Oavsett om du tillhör riskgruppen eller inte finns det några enkla saker du kan göra för att skydda dig och din familj mot hudcancer. Genom att känna till tecknen och kontrollera dig själv regelbundet kan du förhindra att eventuella misstänkta hudförändringar utvecklas till något allvarligare.

Hudcancer går att behandla, och en tidig upptäckt gör att chanserna att bli helt frisk är mycket höga.
Om du upptäcker en misstänkt hudcancer är det mycket viktigt att du låter en läkare kontrollera den så snart som möjligt. Om behandlingen inte påbörjas i tid kan tillståndet försämras och i värsta fall kan förändringen hinna sprida sig i kroppen. Öka dina chanser att bli helt frisk genom att söka läkare snabbt.

De gyllene reglerna är:

• Ignorera inte symtomen i förhoppning om att de ska försvinna

• Vänta inte för att se hur det hela utvecklar sig och försök inte att behandla själv

• Utgå inte från att det inte är något allvarligt

• Tänk att även hudförändringar är högprioriterade att kontrollera

• Och framför allt, var inte rädd för att boka tid hos läkaren

Hudcancer är behandlingsbart om det upptäcks tidigt. Om du har ett födelsemärke som ser misstänkt ut, boka tid hos läkaren.

För mer information om hudcancer, hur du undviker att få det eller upptäcker det, gå in på www.euromelanoma.org/sweden