a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Sponsorer

Euromelanoma-kampanjen möjliggörs av det generösa stöd som erbjuds av våra sponsorer från läkemedelsindustrin och solkrämsproducenter.

Ett bättre liv för känslig hud. Våra produkter är utvecklade i samarbete med dermatologer och toxikologer, de innehåller endast de nödvändigaste ingredienserna i rätt aktiv koncentration. Med Euromelanoma och andra intiativ vill La Roche-Posay öka medvetenheten om malignt melanom och hudcancer, informera om riskfaktorer och ge råd om hur man förebygger solskador genom att bland annat främja användandet av solskydd.

Mylan är ett världsledande globalt läkemedelsbolag. Vi tillhandahåller generika, originalläkemedel och receptfria produkter i olika doser och terapiområden, till exempel svårtillverkade injicerbara läkemedel, depotplåster, salvor och antiretrovirala (ARV) behandlingar för HIV/AIDS. Företaget har innovativ forsknings- och utvecklings kompetens, och är en av världens största producenter av aktiva läkemedelssubstanser (API). Mylan har en global kvalitetsstandard för alla läkemedel som vi producerar, oavsett var de tillverkas.

Galderma Nordic är som ett internationellt ledande läkemedelsföretag inom dermatologi stolta sponsorer av Euromelanoma 2019. Vi erbjuder Actinica Lotion som är en högeffektiv medicinteknisk produkt som skyddar mot ett brett spektrum av UV-strålning samt fotodynamisk terapi mot aktiniska keratoser och basalcells cancer. Du kan läsa mer på www.galderma.com/se.

Eucerin har i över 100 år varit synonymt med innovativ medicinsk hudvård. Alla våra produkter innehåller noggrant utvalda, patenterade och aktiva ingredienser samt är speciellt framtagna och kliniskt testade för olika hudproblem, hudtyper och behov. Som sponsorer till Euromelanoma bidrar vi i det viktiga arbetet att öka kunskapen och medvetandet om solens skadliga strålar och den negativa effekt de kan ge.

Varumärket ACO har funnits på svenska apotek sedan 1939 och vi har lång erfarenhet av solskydd. Genom noga utvalda, och noga bortvalda, ingredienser skapar vi solskyddsprodukter som både skyddar och är skonsamma, för hela familjen. Vi vill genom vårt bidrag till Euromelanoma sprida information om riskerna med solande och bidra till att fler hudförändringar upptäcks i tid.

Allderma AB är ett läkemedelsbolag som är samarbetspartner till ISDIN ett av Europas största tillverkare av solskyddsmedel. Eryfotona som är indicerat vid aktinisk keratos och andra solskador är ett väl dokumenterat preparat med mycket goda kosmetiska egenskaper.

Bristol-Myers Squibb är ett globalt biopharmabolag som verkar för att upptäcka, utveckla och leverera innovativa läkemedel som hjälper patienter att övervinna allvarliga sjukdomar. Patienten står i centrum för allt vi gör, vilket gör oss till stolta sponsorer av Euromelanoma 2019. Du kan läsa mer om oss på www.bms.com/se