a
Den här webbsidan använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Om du fortsätter att surfa på sidan förutsätter vi att du medger att cookies används ja, jag förstår Jag godkänner inte användning av cookies
Klicka här för mer information
x

Om Euromelanoma och stödjande organisationer

Syftet med Euromelanoma är att dela information om förebyggande av hudcancer, om tidig diagnos och behandling. Euromelanoma leds av ett nätverk av europeiska dermatologer som använder sin dyrbara tid för att främja denna viktiga sak.

Verksamheten riktar sig till tre huvudgrupper: folk i allmänhet, forskarvärlden och europeiska och nationella beslutsfattare. För allmänheten är hemsidan för Euromelanoma viktig (över 1 miljon besökare). Man driver också en årlig informationskampanj för att öka kunskapen om förebyggande av cancer, tidig diagnos och behandling. Verksamheten bjuder på undersökning med screening utan remiss under den årliga "Euromelanoma-veckan". Hittills har över 450.000 personer fått undersökt sin hud genom detta initiativ. Vi delar regelbundet med oss av vår kunskap och "best practice" genom fackpress för att förbättra behand­lingen av hudcancer. Gentemot myndigheterna har vi speciella arrangemang för att säkerställa att behandlingen av hudcancer får det stöd och den uppmärksamhet som den behöver både inom vården och i politiken.

Sedan etableringen som gjordes av sex belgiska dermatologer 1999 har Euromelanoma spridit sig snabbt och är nu aktivt i 33 länder i Europa och i vissa länder i Nord- och Sydamerika. I Sverige hade man första euromelanoma dag i maj 2000. Kampanjen stöds av Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) som delegerar ansvaret för dess genomförande till Sektionen för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi  (SDKO). SSDV, SDKO och den utsedda nationella koordinatorn uppmanar varje år samtliga hudkliniker i Sverige (såväl inom offentlig som privat sektor) att delta i Euromelanoma Sverige.

Euromelanoma är den enda hudcancerkampanj som genomförs i Sverige i dagsläget. Vår hudcancerkampanj har uttalat stöd från Strålsäkerhetsmyndigheten, Cancerfonden, Melanomföreningen, 1177.se, Svenska läkaresällskapet och Radiumhemmets forskningsfonder, som också är engagerar sig i hudcancerprevention och behandling på olika sätt. 

SSDV utgör Svenska läkaresällskapets sektion för dermatologi och venereologi och ingår även som specialitetsförening inom Sveriges läkarförbund. SSDV, som grundades 1901, har som uppgift att främja den svenska dermatovenereologins utveckling genom att anordna vetenskapliga möten och på andra sätt verka i specialitetens intresse.

Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO), en sektion inom Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV), som grundades 1997. Sällskapet är en ideell förening vars ändamål är att:

  • Främja och stimulera intresset för dermatologisk kirurgi och onkologi samt relaterade områden såsom dermatologisk laserverksamhet
  • Sprida kunskap och bidra till ökad kompetens inom specialiteten genom teoretiska och praktiska kurser, utbildningsdagar, auskultationer och publikationer
  • Sprida kunskap från ämnesområdet till allmänheten, tex genom att årligen stödja Euromelanoma-kampanjen anordnande i Sverige
  • Aktivt stödja forskning och utveckling av dermatologisk kirurgi och onkologi samt dermatologisk laserverksamhet
  • Verka för konsensus avseende behandlings- och utredningsprinciper av patienter med olika typer av hudtumörer och vaskulära anomalier
  • Samordna och kanalisera intresset och kunnandet i ämnesområdet inom olika discipliner i sjukvården

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Myndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Strålsäkerhetsmyndigheten har också ett Vetenskapligt råd för UV-frågor som följer den vetenskapliga utvecklingen i UV-frågor och ger ut rapporter. Är du intresserad av att läsa deras rapporter så hittar du de här.

Undrar du hur länge du kan vara ute i solen? Då kan du beräkna "Min soltid" via strålsäkerhetsmyndighetens hemsida eller app. 

Strålsäkerhetsmyndigheten har också gett ut solboken ”Solboken”, en digital och interaktiv version av ”En bok om solen”, tillsammans med barnboksförfattaren Pernilla Stalfelt. Denna kan laddas ner som en app som kan laddas ner via App store eller Google play store via denna länk.

Cancerfondens vision är att besegra cancer. Målet är att färre ska drabbas och fler överleva. För att nå dit arbetar de med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Vill du veta mer? Klicka här.

 

Melanomföreningen är en nationell, ideell, partipolitiskt och religiöst obunden patientförening som vänder sig till dig som på ett eller annat sätt drabbats av malignt melanom. Vill du veta mer? Klicka här.

Melanomföreningen sprider också kunskap om hudcancer via olika aktiviteter och i år kallas deras kampanj "pricksäkert"- se mer här!

Vårdguiden är en tjänst från Sveriges landsting och regioner som hjälper dig att veta när du ska söka vård, hur du ska gå till väga och vilka rättigheter du har. Därtill erbjuder vårdguiden en hel del e-tjänster. Om du önskar få en misstänkt hudförändring bedömd av läkare och det inte är Euromelanoma-veckan eller om tiderna är slut- vänta inte utan uppsök din vårdcentral eller hudläkare så fort som möjligt. Via vårdguiden kan du läsa om hur du ska gå tillväga för att få en tid till läkaren. Upptäck vårdguiden här. Kom ihåg att du året runt kan logga in på 1177.se och använda e-tjänsten "Boka tid direkt" om du vill att en läkare ska undersöka en hudförändring.

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga och professionella organisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. Vårt huvudsakliga syfte är att verka för förbättrad hälsa och sjukvård i samhället, genom att främja medicinsk forskning, utbildning, etik och kvalitet. Vill du veta mer? Klicka här.