a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

om Euromelanoma

Syftet med Euromelanoma är att stärka och dela information om förebyggande av hudcancer, om tidig diagnos och behandling. Euromelanoma leds av ett nätverk av europeiska dermatologer som använder sin dyrbara tid för att främja denna viktiga sak.

 

Verksamheten syftar till tre huvudgrupper: folk i allmänhet, forskarvärlden, europeiska och nationella beslutsfattare.

 

För allmänheten är hemsidan för Euromelanoma viktig (över 1 miljon besökare). Man driver också en årlig informationskampanj för att öka förståelsen för förebyggande av cancer, tidig diagnos och behandling. Verksamheten bjuder på undersökning med screening utan remiss under den årliga "Euromelanoma Dagen eller veckan". Hittills har över 450.000 personer fått undersökt sin hud genom detta initiativ.

 

Vi delar regelbundet med oss av vår kunskap och "best practice" genom fackpress för att förbättra behand­lingen av hudcancer.

 

Gentemot myndigheterna har vi speciella arrangemang för att säkerställa att behandlingen av hudcancer får det stöd och den uppmärksamhet som den behöver både inom vården och i politiken.

 

Sedan etableringen som gjordes av sex belgiska dermatologer 1999 har Euromelanoma spridit sig snabbt och är nu aktivt i 33 länder. I Sverige hade man första euromelanoma dag i maj 2000. Sedan dess Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV) ihop med Sektionen för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi  (SDKO) uppmanar varje år samtliga hudkliniker i Sverige (såväl inom offentlig som privat sektor) att delta i Euromelanoma  Sverige. Reglerna är fortfarande samma: 18-årsgräns för att kunna boka tid och helst minst en hudförändring som har ändrat. Remisspatienter skall inte bokas på Euromelanoma dagarna. Patienten betalar i flesta fall sedvanlig avgift för specialistläkarbesök.