a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Vem är i riskzonen?

Vem som helst kan utveckla hudcancer, oavsett ålder. Men det förekommer oftast hos personer över 50 år och hos personer som har vistats mycket i solen.

Du löper en högre risk att utveckla hudcancer om du:

  • har ljus hudtyp och lätt för att bränna dig i solen
  • har blivit bränd av solen under barndomen eller senare i livet
  • tillbringar mycket tid ute i solen (antingen på jobbet och/ eller på fritiden)
  • använder eller har använt solarium
  • har totalt mer än 50 födelsemärken på kroppen
  • har andra i familjen som har, eller har haft, hudcancer
  • är över 50 år
  • har genomgått en organtransplantation

Förutom de generella faktorer som anges ovan, finns det specifika riskfaktorer för de två huvudtyperna av hudcancer - malignt melanom och icke-melanom hudcancer.

 

Även om du inte är i riskzonen för att utveckla hudcancer, är det viktigt att du är medveten om vad som orsakar cancer och vilka symptom det ger. Hur du utsätter dig för solen tidigt i livet kommer att påverka risken för att utveckla cancer senare i livet. Om du är medveten om riskfaktorerna och symptomen, kan du bättre skydda dig mot skador och upptäcka hudcancer tidigt både hos dig och dina närmaste.