a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Godartade hudförändringar

På följande sidor beskrivs med text och bild de vanligaste godartade hudförändringarna. Dessa hudförändringar utgör mycket sällan någon allvarlig hälsorisk, men de bör ändå övervakas om de börjar växa, ändra form eller utseende.