a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Våra kampanjer

Varje år sjösätter vi en ny kampanj för att öka medvetenheten om hudcancer i befolkningen. Även om varje kampanj är lite olika vinklad så är vårt huvudbudskap detsamma; man kan SE hudcancer och, om man upptäcker hudcancern i tid, så kan den botas. 

Våra aktiviteter inkluderar distribution av affischer och patientbroschyrer, press releaser, olika events och remissfria hudkontroller (som i vissa länder är avgiftsfria). 

Klicka gärna på länkarna nedan för att se en sammanfattning av några av våra tidigare kampanjer.