a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Kontakta Euromelanoma

Sverige

I Sverige ansvarar Svenska Sällskapet för Dermatologi och Venereologi (SSDV), genom Svenska Sällskapet för Dermatologisk Kirurgi och Onkologi (SDKO), för att Euromelanoma-kampanjen och Euromelanoma-veckan genomförs varje år. Detta görs på ideell basis och hudmottagningar deltar frivilligt på årsbasis. Euromelanoma anordnas således inte av Sveriges landsting eller Regioner.

I Sverige finns en nationell koordinator som är utsedd av SDKO som ansvarar för kampanjens genomförande. Det är nu Åsa Ingvar, biträdande överläkare på Hudmottagningen, Skånes Universitetssjukhus, Lund. Den nationella koordinatorn ansvarar för att genomföra den mediala kampanjen och att ta emot anmälningar/ publicera deltagande hudmottagningar på www.euromelanoma.org/sweden, samt att skriva en rapport efter varje kampanj. Dock finns ingen möjlighet för den nationella koordinatorn att boka tider eller utöka antalet tider som de enskilda hudmottagningarna har erbjudit. 

Om du vill anmäla något problem med hemsidan eller med årets Euromelanoma-kampanj kan du kontakta Åsa Ingvar på asa.ingvar@skane.se

Om du har problem med att boka din tid på www.euromelanomaday.se vänligen kontakta thor@pdf.se

Om du däremot har problem med att boka en tid på en mottagning får du vända dig till de enskilda mottagningarna.


 

Participating countries - Contact details

Österreich

Belgïe

Belgique

Bosnia

Bulgariya

Hrvatska

Kypros

Danmark

Eesti

საქართველო

Deutschland

Hellas

Magyarország

Éire

Italia

Latvija

Lëtzebuerg

Makedonija

Malta

Norge

Polska

Portugal

România

Россия

Srbija

Slovak

Slovenija

España

Suisse

Türkiye

Україна

Suomi

Schweiz

Svizzera

Հայաստան

Ceská republika