a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Riskfaktorer för icke-melanom hudcancer

Nedan finns flera  riskfaktorer för icke-melanom hudcancer

 •  Genetiska faktorer

 • Exponering för röntgenstrålar

 • Tidigare HPV-infektion (vårtvirus)

 • Tidigare kronisk inflammatorisk hudsjukdom

 • Exponering för vissa kemikalier (som tjära, fotogen, dieselolja)

 • Exponering för arsenik

 • Långvarig exponering för värme eller sol

 • Kronisk inflammation i huden

 • Nedsatt immunförsvar

 • Hudtyp enligt foto typ I & II

 • Tidigare behandling med ultraviolett strålning med eller utan mediciner (PUVA)