a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Hemangiom

Hemangiom är godartade, kärlförändringar som kan ha varierande utseende från knottror till knutor. Deras färg ät vanligen klarröda men de kan också vara blå-lila. Smultronmärken är den vanligaste hudförändringen hos nyfödda och är en typ av hemangiom. 

Smultronmärken karaktäriseras av deras typiska evolution med en snabb tillväxt under de första livsmånaderna som sedan följs av en långsam och spontan tillbakagång som tar flera år.