a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Sponsorit

Euromelanoman työn mahdollistaa terveysalan toimijoiden tuki.

Euroopan tasolla meitä sponsoroivat:

Paikallisesti meitä sponsoroivat: 

Euromelanooma-kampanjan ja nettisivun kaikki materiaali on Euromelanooman kehittämää, eivätkä sponsorimme vastaa siitä.