a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Learn

Who is at risk

Skin cancer can affect anybody at any age. It is most common in people over 50, or people who have had prolonged exposure to the sun.

Check your risk level

Check

How and where to look

We will need: a bright light, a full-length mirror, a hand mirror, 2 chairs, a blow dryer, body maps and a pencil or, ideally, a digital camera.

  • Examine your face, especially the nose, lips, mouth, and ears – front and back. Use mirrors to get a clear view.
  • Inspect your scalp, using a blow dryer and mirror to expose each section to view.
  • Check your hands: palms and backs, between the fingers and under the fingernails. Examine both front and back of your forearms.
  • Standing in front of the full-length mirror, begin at the elbows and scan all sides of your upper arms.
  • Look to the neck and chest. Women should lift the breasts to see beneath.
  • With your back to a full-length mirror, use the hand mirror to inspect the back of your neck, shoulders, upper back, and any part of the back of your
  • Still using mirrors don't forget your lower back, buttocks, and backs of both legs.
  • Sit down; prop each leg in turn on the other chair. Use the hand mirror to examine the genitals.

Show all tips

Prevent

Your skin type

Skin type describes how your skin reacts to the sun upon first exposure: Does it burn or does it tan?

The skin type is indentified by various characteristics, such as hair colour or fairness of complexion.

Discover all skin types

Domov

Vážená pani, vážený pán, vitajte na stránke "Euromelanoma" - Európského dňa melanómu! 

táto kampaň bola zahájená v Belgicku v roku 1999, od roku 2000 se za podpory Európskej akadémie dermatovenerológiepripojily ďalšie krajiny, v roku 2014 ich už je 37.

Do Európského dňa melanómu se každoročně zapojuje množstvo kožných lekárov z celej Slovenskej republiky. Tento deň, zhodný v celej Európe - obvykle v polovici mája, ponúkajú  vyšetrovanie kožných pigmentových znamienok bezplatne vo svojich ordináciách. V Slovenskej republike sa na organizácii podieľali Slovenská dermatovenereologická spoločnost a jej Fotobiologická dekcia. 

Zoznam kožných lekárov, ktorí sa zúčastnia Europského dňa melanómu a venujú se problematike kožných nádorov môžete nájsť na stránkách Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti www.sds-sk.sk v časti menu Euro Melanoma Day 2014 v SR . Na tejto stránke nájdete aj informácie o ochrane pred ultrafialovým žiarením, rizikových faktoroch, ktoré sa podieľajú na vzniku kožných nádorov. Dúfáme, že Vaša lepšia informovanosť povedie k poklesu počtu kožných zhubných nádorov. Tie sú totiž relatívne ľahšie zistitelné a liečiteľné - ale iba vtedy, ak sa objavia zavčasu.  

Kolegov lekárov, dermatovenerológov, si v mene Fotobiologickej sekcie Slovenskej dermatovenerologickej spoločnosti dovoľujeme aj tento rok pozvať k aktívnej účasti na projekte preventívnej akcie Euro Melanoma Day 2014, ktorú budeme v Slovenskej republike organizovať v súlade s inými európskymi krajinami dňa

Aj tento rok sa spoliehame na Vašu zanietenosť, snahu a úsilie podporiť túto zmysluplnú akciu aspoň v takom rozsahu, ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich desiatich rokoch.

15. mája 2014. Projekt preventívnej akcie Euro Melanoma Day organizujeme v Slovenskej republike v roku 2014 už jedenásty krát.Množstvo vyšetrených ľudí, ale aj verifikovaná záchytnosť onko-patologických zmien u vyšetrenej vzorky populácie – kvalita skríningu poukazujú na záujem širokej verejnosti

 

 MUDr. Juraj Hegyi, Delegát Euromelanoma Day pre Slovensko

Last campaigns