a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

WŁÓKNIAK TWARDY

 

Włókniaki twarde są to łagodne, włókniste zmiany, które prezentują się jako twarde, lekko zagłębione lub wyniosłe guzki o średnicy od kilku milimetrów do kilku centymetrów. Zazwyczaj są one brązowe, ale niekiedy mogą przybierać barwę różową.

Włókniaki twarde najczęściej występują w dolnych partiach ciała u dorosłych, choć mogą pojawić się w każdym miejscu.

Są one często błędnie rozpoznawane jako torbiele lub znamiona melanocytowe. Włóniaki twarde można zidentyfikować w ten sposób, że po ujęciu brzegów guzka w palce występuje wgłębienie w centrum i guzek jest palpacyjnie wyczuwalny.