a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

NACZYNIAKI KRWIONOŚNE

Naczyniaki krwionośne są łagodnymi zmianami naczyniowymi , które mogą przybierać rozmaity wygląd od plam do guzów. Ich barwa waha się od bladoróżowej do niebiesko-purpurowej Należą do najczęściej występujących zmian skórnych u dzieci . Typowy przebieg to szybki wzrost podczas kilku pierwszych miesięcy życia, a następnie powolne i samoistne ustępowanie wraz ze wzrostem dziecka.