a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

ZMIANY NIEZŁOŚLIWE

Następne strony zawierają opisy i obrazy najczęstszych postaci łagodnych zmian skórnych. Te typy zmian chorobowych rzadko stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia, natomiast powinny być monitorowane, aby wcześnie zaobserwować zmianę wyglądu lub nietypowy wzrost.