a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Euromelanoma

Stowarzyszenie EUROMELANOMA zostało stworzone aby rozpowszechniać informacje o profilaktyce, wczesnej diagnozie i leczeniu nowotworów skóry. Do Stowarzyszenia należą dermatolodzy z całej Europy, którzy charytatywnie angażują się w realizacje założonych celów.

Nasza aktywność koncentruje się wokół trzech grup: społeczeństwa, środowiska naukowego i osób decyzyjnych w Europie i poszczególnych krajach.

Poprzez stronę internetową Euromelanoma (która została odwiedzona przez ponad milion ludzi) i coroczną kampanię społeczną informujemy o nowotworach skóry oraz promujemy wiedzę o profilaktyce, wczesnej diagnozie i leczeniu tych nowotworów. Kulminacją corocznych działań jest charytatywne badanie znamion w czasie, "Europejskiego Dnia Czerniaka”. Do tej pory przebadano już ponad 450 000 osób.

Regularnie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem z dermatologami i środowiskiem medycznym poprzez udostępnianie artykułów naukowych aby udoskonalać opiekę nad pacjentami z nowotworami skóry.

Organizujemy spotkania z osobami decyzyjnymi, aby mieć pewność, że leczenie nowotworów skóry jest odpowiednio wspierane poprzez system opieki i polityki zdrowotnej.

Od 1999 roku kiedy to 6 dermatologów z Belgii (T. Maselis, M. van Daele, C. Pirard, V. del Marmol, B. Richert, and K. de Boulle) założyło Stowarzyszenie, Euromelanoma rozwija się szybko i obecnie działa w 33 krajach.