a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

O CO ZAPYTAĆ LEKARZA?

Ważne abyś zdobył jak najwięcej informacji o zaistniałej sytuacji. Jeśli lepiej zrozumiesz postawioną diagnozę, będziesz czuł się pewniej w danej sytuacji. Poniższe pytania będą pomocne w czasie wizyty:

  • Jak jest diagnoza i jakie są konsekwencje ?
  • Jakie leczenie jest konieczne i czy są inne opcje?
  • Jakie leczenie jest zalecane i dlaczego?
  • Jaka jest szansa wyleczenia?
  • Jeśli leczenie dobrze rokuje jaka jest szansa że problem pojawi się znowu?
  • Jak często należy zgłaszać się na wizyty kontrolne?
  • Jaki rodzaj obserwacji jest wymagany?
  • Czy wymagana jest zmiana stylu życia? Jeśli tak to jaka?
  • Na jaki rodzaj wsparcia psychologicznego można liczyć?

Pamiętaj, że warto poprosić lekarza o powtórzenie lub wyjaśnienie aby lepiej zrozumieć diagnozę. Rozważ zabranie ze sobą na wizytę kogoś z rodziny lub przyjaciela.