a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

CZYNNIKI RYZYKA RAKÓW SKÓRY

Poniżej znajduje się lista czynników ryzyka powstawania raków skóry

 • Uwarunkowania genetyczne
 • Ekspozycja na promienie X (rentgenowskie)
 • Przebyte zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego
 • Przebyte przewlekłe zapalne choroby skóry
 • Ekspozycja na opary chemiczne (np.: smoła, olej parafinowy, olej opałowy)
 • Przyjmowanie arszeniku ((metoda leczenia łuszczycy, leczenie białaczki płynem Fowlera)
 • Przewlekłe ekspozycje na wysokie temperatury lub słońce
 • Przewlekłe zapalne choroby skóry
 • Immunosupresja
 • Fototyp skóry I & II
 • Wcześniejsza fototerapia (PUVA) i lampy kwarcowe