a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Om Euromelanoma

Hensikten med Euromelanoma er å styrke og dele informasjon om forebygging av hudkreft, om tidlig diagnostisering og behandling.  Euromelanoma ledes av et nettverk av europeiske hudleger som bruker av sin dyrebare tid for å fremme denne viktige saken.

Aktivitetene er rettet mot tre hovedgrupper: folk generelt; de vitenskapelige miljøene; europeiske og nasjonale politiske beslutningstakere.

Mot publikum generelt er nettsiden til Euromelanoma helt sentral (den er besøkt av over 1 mill. personer). Vi kjører også en årlig informasjonskampanje for å bedre forståelsen av hudkreft, forebygging, tidlig diagnostisering og behandling.  Sentralt i Euromelanoma-aksjonen er en nasjonal hudsjekkdag. Da kan man mange steder i landet få sjekket føflekker uten rekvisisjon.

Når det gjelder hudleger og helsepersonell ellers, deler vi regelmessig vår kunnskap og ”best practice” gjennom fagpublikasjoner for å forbedre behandlingen av hudkreft.

Siden etableringen av seks belgiske hudleger i 1999 (T. Maselis, M. van Daele, C. Pirard, V. del Marmol, B. Richert og K. de Boulle), har Euromelanoma spredt seg raskt over hele kontinentet, og er nå aktivt i 33 land.