a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Seboreisk keratose

Seboreisk keratose er godartede forandringer i overhuden som ser ut som forhøyede utvekster og har en ru overflate. De kan ha ulik farge; alt fra gule, grå, brune eller svarte. I de fleste tilfellene viser de seg som en forhøyning i huden, og det kan se ut som de er ”klistret på” utenpå huden.


I noen tilfeller er det viktig å skille noe som kan minne om seboreisk keratose, men som faktisk er et melanom. Derfor er en nøyaktig diagnose svært viktig.