a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Hemangiom

Hemangiom er godartede karforandringer som kan variere fra flekker i huden til fortykninger. Fargen varierer vanligvis fra sterkt rød til blålig/lilla. Dette er den hudforandringen som er vanligst hos barn.

Hemangiom har en karakteristisk utvikling; de vokser raskt de første månedene, og så går de langsomt tilbake av seg selv etter hvert som barnet vokser.