a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Godartede lesjoner

På de følgende sidene beskrives med tekst og bilder de vanligste formene for godartede hudforandringer. Disse hudforandringene utgjør veldig sjeldent noen alvorlig helserisiko, men de bør likevel holdes øye med i tilfelle de begynner å vokse eller endre seg.