a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Egenkontroll av huden

Hudkreft kan behandles og kureres.
Det er den enkleste kreftformen å kurere, forutsatt at den diagnostiseres og behandles tidlig nok.
Men for å kunne oppdage og behandle hudkreft tidligst mulig, er det viktig å kjenne til symptomene. Hudkreft er som regel mulig å oppdage med det blotte øyet, og derfor er det viktig å undersøke huden regelmessig for eventuelle forandringer.

Alle bør være kjent med hvordan sin egen hud ser ut, og å utføre regelmessige egenkontroller av huden. Hvis du har en av risikofaktorene for hudkreft, bør du selv undersøke huden din regelmessig en gang i måneden, og ta kontakt med fastlegen din dersom du finner noe mistenkelig. Hudkreft forsvinner ikke av seg selv, og hvis den får utvikle seg videre, kan den føre til komplikasjoner, og i verste fall død (ved visse maligne melanom). Klikk her for å lese mer om hva du ør se etter.