a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Aktinisk keratose

Aktinisk keratose er en veldig vanlig form for hudlesjon.

Utseende
Aktinisk keratose er overfladiske hudlesjoner som enten kan være enkeltstående eller vokse over større hudområder. De viser seg som regel som små røde eller brunlige hudflekker som noen ganger flasser på overflaten. De kan også fremstå som hornlignende hudstrukturer. De er ru å kjenne på med fingeren.

Lokalisering
Aktinisk keratose oppstår som oftest på steder som har vært utsatt for langvarig soleksponering over mange år. De mest typiske områdene som rammes, er ansiktet, brystet, hendene, ørene og hodebunnen.

Utvikling
Aktinisk keratose ses vanligvis på som et forstadium til kreft. De bør behandles for å hindre at de utvikler seg til plateepitelkarsinom. 

Enkeltstående lesjoner fryses som regel bort med flytende nitrogen for å ødelegge de unormale cellene. I tilfeller hvor større områder er rammet av flere lesjoner, kan lokalbehandling med kremer brukes. Disse kremene kan enten stimulere den lokale immunresponsen, gjøre kreftcellene mer sensitive for lys eller inneholde cellegift.