a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Labdabīgie veidojumi

Turpmākajās lapās atradīsiet visizplatītāko labdabīgo ādas veidojumu formu aprakstus un attēlus. Šie bojājumu veidi reti nopietni apdraud veselību, tomēr tos vajadzētu kontrolēt, lai pamanītu jebkādus neraksturīgus izaugumus vai izmaiņas.