a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Melanomföreningen

Melanomföreningen

Har du drabbats av malignt melanom? Melanomföreningen är en patientförening där man kan komma i kontakt med andra personer som haft melanom och hjälpa till att sprida budskapet om hudcancer. Se också deras nya kampanj pricksäkert!