a
ეს ვებ გვერდი იყენებს Cookie-ფაილებს თქვენი სამომხმარებლო გამოცდილების გაუჯობესებისთვის. თუ გააგრძელებთ, ჩვენ ჩავთვლით, რომ თქვენ ეთანხმებით ჩვენს მიერ აღნიშნული ფაილების გამოყენებას. დიახ, ვაცნობიერებ გუგლის უარყოფა
დეტალური ინფორმაციისთვის დააწკაპეთ აქ:
x

კანის კიბოს ტიპები

არსებობს კანის დაზიანბის ოთხი ტიპი,რასაც უნდა მივაქციოთ რადღება როცა ვეძებთ კანის კიოს.

ბაზალურუჯრედოვანი კარცინომა

კანის კიბოს ყველაზე გავრცელებული  ფორმაა, თუმცა ამავდროულად ყველაზე ნაკლებ საშიშიროვორც წესი, იგი წარმოადგენს კანიდან წამოწეუ,კანის ფერის მქონე პრიალა, მარგალიტისებრ კიდეების მქონე წარმონაქმნს,ჭრილობას, რომელიც არ ხორცდება, ან გვაქვს მცირედ აქერცვლადი ზედაპირის მქონე წარმონაქმნი,  რომელიც დროში ნელა იზრდება . მკურნალობის არ არსებობის შემთხვევაში შესაძლოა მოხდეს კერის დაწყლულება და მისი ღრმად შეჭრა  ქსოვილებში.

აქტინური კერატოზი

დაზიანებული უბანი წარმოადგენს პრეკანცერს. 10-15%-ში შესაძლოა მისგან განვითარდეს  ბრტყელუჯრედოვანი კიბოშესაბამისად მკურნალბა აუცილებელია პროცესის პროგრესირების პრევენციისთვის. იგი შედარებით ხშირად გვხვდება შუა და ხანშიშესული  ასაკის მქონე პირებში, სხეულის იმ ნაწილებზერომიც ყველაზე ხშირად ხვდებ მზის სხივების ქვეშ: სახე,კისერი, ყურები, სკალპი და ხელი მტევნების დორზალური ზეაპირებიკანზე კერა წარმოდგენილია მოწითალო-მოყავისფრო უხეში, აქერცვლა ზედაპირის მქონე ლაქების სახით.

ბრტყელუჯრედოვანი კარცინომა

გავრცელების მიხედვით იგი მეორე ადგილზეა კანის კარცინომებს შორის, რომელიც ვითარდება სხეულის იმ ნაწილებზე,სადაც უფრო ხშირია მზის ზემოქმედება, ასე მაგალითად სახე და სკალპი წარმოადგენს ქერქოვან წარმონაქმნსრომელიც ხასითდება სწრაფი ზრდით და შესაძლოა დაწყლულდეს და ზედაპირზე გაჩნდეს სისველე. ის განსაკუთრებით სწრაფად ვრცელდება, თუ დაზიანება ლოკალიზებულია ტუჩზეყურზეთითებზე ,ტერზე, ასევე იმუნოდეფიციტურ პირებშიასეთი სახის დაზიანებისთვის  მიზანშეწონილია ქირურგიული მკურნალობა.

მელანომა

იგი ყველაზე ნაკლებად გარცელებული კანის კიბოს ფორმათუმცა ყველაზე საშიშიამელანომა შესაძლოა გამოვლინდეს ნებისმიერი ასაკის პირში , განსხავავებით კანის კიბოს სხვა ფორმებისგანრომლებიც გხვდებიან უფრო ხანდაზმულ ასაკში. ვიზუალურად იგი მრავალფეროვანიაშესაძლოა იყოს ლაქის სახით,რომელიც უფრო და უფრო მუქდება, ან იწყება მისი კიდეების არასწორი ზრდაფერის ცვაებადობა ხანგრძლივი დრ მანძილზე, ან წარმოადგენს სწრაფად მზარდ ვარდისფერ, ან წითელ წარმონაქმნ.მელანომა ხასითდება შინაგან ორგანოენში გარცელებით და საჭიროებს დაუყოვნებელ მკურნალობას.

 

 ზემოთ მოყვანილი კანის  კიბოს ოთხი ძირთადიფორმის გარდა არსებობს სხვა, ნაკლებ საშიში კანის სიმსივნეებიც.there are otherდააკლიკეთ აქ მეტი ინფორმაციის მისაღებად.