a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more detailss
x

Risikofaktorer for almindelig hudkræft

Nedenfor er punkter med risikofaktorer almindelig hudkræft

  • Genetiske faktorer
  • Udsættelse for røntgenstråler
  • HPV-infektion (vortevirus)
  • Tidligere kronisk inflammatorisk hudsygdom
  • Eksponering for visse kemikalier (såsom tjære, petroleum, dieselolie)
  • Eksponering for arsenik
  • Længere tids eksponering for sol
  • Svækket immunsystem
  • Hudtype af fototype I & II
  • Tidligere behandling med ultraviolet stråling