a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Learn

Who is at risk

Skin cancer can affect anybody at any age. It is most common in people over 50, or people who have had prolonged exposure to the sun.

Check your risk level

Check

How and where to look

We will need: a bright light, a full-length mirror, a hand mirror, 2 chairs, a blow dryer, body maps and a pencil or, ideally, a digital camera.

  • Examine your face, especially the nose, lips, mouth, and ears – front and back. Use mirrors to get a clear view.
  • Inspect your scalp, using a blow dryer and mirror to expose each section to view.
  • Check your hands: palms and backs, between the fingers and under the fingernails. Examine both front and back of your forearms.
  • Standing in front of the full-length mirror, begin at the elbows and scan all sides of your upper arms.
  • Look to the neck and chest. Women should lift the breasts to see beneath.
  • With your back to a full-length mirror, use the hand mirror to inspect the back of your neck, shoulders, upper back, and any part of the back of your
  • Still using mirrors don't forget your lower back, buttocks, and backs of both legs.
  • Sit down; prop each leg in turn on the other chair. Use the hand mirror to examine the genitals.

Show all tips

Prevent

Your skin type

Skin type describes how your skin reacts to the sun upon first exposure: Does it burn or does it tan?

The skin type is indentified by various characteristics, such as hair colour or fairness of complexion.

Discover all skin types

Přivítání

Vážená paní, vážený pane,

Vítejte na stránce "Euromelanoma" - Evropského dne melanomu! 

Již Hippocrates před mnoha sty lety kladl důraz na předcházení nemocem před jejich léčením.

Evropský den melanomu má stejný cíl: je to celoevropská kampaň prevence kožních nádorů, při které se sdělují spoluobčanům informace o předházení, včasné diagnostice a léčbě kožních nádorů. Tato kampaň byla zahájena v Belgii v roce 1999, od roku 2000 se za podporyEvropské akademie dermatovenerologie připojily další země.

Česká republika se účastní Evropského dne melanomu od roku 2001. Za uplynulých 12 let bylo vyšetřeno více než 40.000 spoluobčanů a vysloveno podezření na nejzhoubnější nádor - maligní melanom v 500 případech, z toho se ve 130  nich podezření potvrdilo dalším histologickým vyšetřením. Včasným odstraněním tohoto nádoru se tak pravděpodobně podařilo vyléčit nejméně 100 pacientů.

Do Evropského dne melanomu se každoročně zapojuje na 100 kožních lékařů z celé České republiky. Tento den, shodný v celé Evropě - obvykle první pondělí v květnu, nabízejí vyšetřování kožních pigmentových znamének bezplatně, ve svých ordinacích. V České republice se na organizaci podílely Česká dermatologická společnsot ČLS JEP a Česká akademie dermatovenerologie, faktickým pořadatelem Evropského dne melanomu v ČR je Dermatovenerologická klinika UK 2. LF a Nemocnice Na Bulovce v Praze.

Seznam kožních lékařů, kteří se každoročně účastní Evropského dne melanomu a věnují se problematice kožních nádorů, můžete nalézt na stránkách České akademie dermatovenerologie - www.dermanet.cz nebo www.dermanet.eu nebo www.melanoma.cz.

Na těchto stránkách naleznete dále informace o ochraně před ultrafialovým zářením, rizikových faktorech, které se podílejí na vzniku kožních nádorů, můžete i zjisitit, zda mezi tyto rizikové skupiny patříte. Stránky Vám zodpoví i nejběžnější otázky a mýty týkající se opalování na slunci a v soláriích.

Doufáme, že Vaše lepší informovanost povede k poklesu počtu kožních zhoubných nádorů. Ty jsou totiž relativně snadněji zjistitelné a léčitelné - ale pouze tehdy, objeví-li se včas. 

Prof. MUDr. Jana Hercogová, CSc., místopředsedkyně Euromelanoma Europe, koordinátorka Evropského dne melanomu v České republice od roku 2001, zakladatelka České akademie dermatovenerologie a prezidentka Evropské akademie dermatovenerologie 2012-2014

Last campaigns