a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

SVJETSKA UV APLIKACIJA

Britansko udruženje dermatologa (BAD) u suradnji s Britanskim meterološkim uredom, kreirala je UV aplikaciju za 2pametni telefon" koja nam pokazuje jačinu UV zračenja za više od 10 000 lokacija na svijetu. Aplikacija prikazuje jačinu UV zračenja na određenom mjestu u određenom danu.

Prognoza se bazira na UV indeksu, međunarodno priznatoj skali za mjerenje jačine UV zračenja na određenom mjestu u određeno vrijeme.

Raspon indeksa je od 1 do 11. Što je veći indeks, veća je mogućnost za oštećenja na koži.

 Apple iOS version of the app here a za skidanje Android verzije kliknite sljedeći link  Android version of the app here