a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Što upitati doktora

Kakav god bio ishod Vašeg posjeta doktoru, važno je da naučite što je više moguće o situaciji u kojoj se nalazite. Boljim razumijevanjem Vaše dijagnoze preuzet ćete kontrolu nad situacijom. Pitanja koja biste mogli postaviti doktoru tijekom pregleda:

  • Koja je dijagnoza i koje su implikacije?
  • Ukoliko je potrebno liječenje, koje su dostupne opcije?
  • Koje liječenje preporučujete i zašto?
  • Kakvi su izgledi za izliječenje?
  • Ako je liječenje uspješno, kolika je vjerojatnost recidiva?
  • Kako bih često trebao/la dolaziti na pregled?
  • Koji se tip praćenja preporučuje?
  • Jesu li potrebne kakve promjene u načinu života i koje?
  • Koji je tip psihološke pomoži dostupan?

 Zapamtite, uvijek je dobro zamoliti doktora da ponovi ili razjasni nešto što je rekao kako biste bolje razumijeli. Razmislite i o tome da član obitelji ili prijatelj bude s Vama na pregledu.