a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Световното UV приложение

Приложението за смартфон е създадено от Асоциацията на Британските Дерматолози (АБД) и предоставя безплатни ежедневни прогнози за UV лъчите на над 10,000 места по света.

UV прогнозата определя силата на UV радиацията от слънцето на определено място в определен момент.

Прогнозата се основава на UV индекса, международно призната скала за измерване нивото на ултравиолетовата радиация от слънцето на определено място в определено време. Индексът варира от 1 до 11 – колкото е по-висок, толкова е по-голям рискът от увреждане на кожата.

Изтеглете версията за iOS тук и версията за Android тук.