a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Доброкачествени лезии

Следващите страници съдържат описания и снимки на най-често срещаните форми на доброкачествени кожни лезии. Тези лезии рядко представляват сериозен риск за здравето, но те трябва да бъдат следени за евентуална промяна във времето.