a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Спиноцелуларен карцином

Спиноцелуларният карцином е втората най-разпространена форма рак на кожата.

Външен вид

Спиноцелуларният карцином често се развива на базата на актинична кератоза (преканцероза). Спиноцелуларният карцином представлява надигнато образувание, покрито с коричка или в някои случаи -  червено залющено петно. Разраства се бързо и може да се разязви, като от язвата изтича течност. В ранните стадии може да  бъде сбъркан с брадавица.

Местоположение

Спиноцелуларният карцином може да се развие по всяка част на тялото, включително лигавици и гениталии, но най-често се проявява на места, които са редовно излагани на слънце като лицето, скалпа, ушите, устните, врата и крайниците. Особено рискови са областите, пострадали от увреждане от слънцето, където са налице и други признаци на това увреждане като бръчки или загуба на кожен тургур.

Еволюция

Ако се открие рано, спиноцелуларният карцином е напълно лечим. Ако не се лекува навреме обаче, може да се развие в дълбоките слоеве на кожата и да причини трайни увреждания. В някои редки случаи, предимно при пациенти с нарушен имунитет, може да се разпространи до лимфните възли и други органи, което да е фатално. Хирургическа намеса с последващо хистологично изследване и стадиране е препоръчителна за отстраняването му.