a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Рискови фактори за немеланомен рак на кожата

Това е списък с рисковите фактори за развитието на немеланомен рак на кожата:

  • Генетични фактори
  • Излагане на рентгенови лъчи
  • Анамнеза на инфекция с човешки папилома вирус
  • Анамнеза на хронична възпалителна кожна болест
  • Излагане на някои химикали (катрани, смола, мазут)
  • Излагане на арсен
  • Хронично излагане на топлина и/или слънце
  • Имуносупресия
  • Кожен фототип I & II (светла кожа)
  • Фотохимиотерапия като част от медицинско лечение