a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Learn

Who is at risk

Skin cancer can affect anybody at any age. It is most common in people over 50, or people who have had prolonged exposure to the sun.

Check your risk level

Check

How and where to look

We will need: a bright light, a full-length mirror, a hand mirror, 2 chairs, a blow dryer, body maps and a pencil or, ideally, a digital camera.

 • Examine your face, especially the nose, lips, mouth, and ears – front and back. Use mirrors to get a clear view.
 • Inspect your scalp, using a blow dryer and mirror to expose each section to view.
 • Check your hands: palms and backs, between the fingers and under the fingernails. Examine both front and back of your forearms.
 • Standing in front of the full-length mirror, begin at the elbows and scan all sides of your upper arms.
 • Look to the neck and chest. Women should lift the breasts to see beneath.
 • With your back to a full-length mirror, use the hand mirror to inspect the back of your neck, shoulders, upper back, and any part of the back of your
 • Still using mirrors don't forget your lower back, buttocks, and backs of both legs.
 • Sit down; prop each leg in turn on the other chair. Use the hand mirror to examine the genitals.

Show all tips

Prevent

Your skin type

Skin type describes how your skin reacts to the sun upon first exposure: Does it burn or does it tan?

The skin type is indentified by various characteristics, such as hair colour or fairness of complexion.

Discover all skin types

Home

Скъпи посетители,
Добре дошли в уебсайта на Евромеланома Европа!
Евромеланома е пан-европейска кампания за профилактика и превенция на рака на кожата. Целта е да се осигури информация за всеки във връзка с профилактиката, ранната диагностика и лечението на рака на кожата.
 
Кампанията е стартирана в Белгия през 1999 и понастоящем е разпространена в 29 европейски страни от Швеция до Кипър, от Малта и Ирландия до Русия.
Тази инициатива се води от група европейски дерматолози, които работят безплатно, за да може тази кауза да съществува. Заедно с ежегодните кампании ние се стремим да осигурим и достъп до информация относно рака на кожата.
Вие сте добре дошли в нашия уебсайт и да се информирате какво представлява рака на кожата и как може да помогнете на себе си и вашите деца, за да намалите риска от развитието му. Допълнително ще откриете информация за слънцето и ултравиолетовата радиация, както и най-разпространените митове за получаване на тен!
Ние се надяваме, че нашите усилия ще бъдат оценени чрез подобряването на знанията за рака на кожата и по-добра превенция на това заболяване.  
Prof. Veronique del Marmol ,MD,PhD - Euromelanoma Europe Chair

 

 Уважаеми Дами и Господа,

Българското дерматологично дружество за седма поредна година организира националната кампания за профилактика и скриниг на рака на кожата Евромеланома 2012. В кампанията се включиха повече от 200 български дерматолози, които консултираха пациенти със съмнителни изменения на повърхността на кожата. В предходните 6 национални кампании от тази възможност се възползваха повече от 12000 пациента, които получиха специализиран преглед и консултация. В тазгодишната кампания, на 9ти май, бяха прегледани около 2500 пацинти в цялата страна.

Обобщените находки от прегледите на пациентите показаха следните резултати:

 • Подозрителни за малигнен меланом - 21
 • Подозрителни за спиноцелуларен карцином - 6
 • Базоцелуларен карцином - 56
 • Кератоакантом - 34
 • Корну кутанеум - 5
 • Множество клинично доброкачествени дерматози.

Last campaigns