a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

UV zrake i njihovo djelovanje

Tri su osnovna tipa sunčevog UV zračenja. Dok agresivne UVC zrake gotovo u potpunosti absorbuje ozonski omotač, UVA i UVB zraci  dopiru do zemlje i samim tim svih nas. 

UV zračenje ima različite uticaje na na našu kožu, a zavise od dužine i intenziteta UV zraka.

 

UV-A (400 – 315 nanometera)

 

UVA zraci, generalno ne uzrokuju opekotine od sunca. Dugi talasi UVA zraka, naprotiv, penetriraju dublje u niže slojeve kože gdje produkuju tamni ten. 

U isto vrijeme oštećuju vezivno tkivo uzrokujući gubitak elasticiteta kože, prijevremeno starenje i bore (fotooštećenja). 

Nova naučna otkrića ukazuju na to da velika koncentracija UVA radijacije doprinosi nastanku karcinoma kože i samim tim, djelimično je odgovorna za porast incidencije karcinoma kože.

 

UV-B (315 – 280 nanometera)

 

Kratki talasi UVB spektra radijacije u najvećem dijelu bivaju presretnuti od strane ozonskog omotača. 

Deplecija ozonskog omotača u posljednim godinama je dovela do povećanja broja UVB zraka koji stižu do Zemljine površine. 

Moćna UVB radijacija, inicijalno provocira najočigledniju odbrambenu reakciju na sunce. 

Penetrira u gornje slojeve epidermisa i uzrokuje brže tamnjenje. Smeđi pigment, melanin, formiraju pigmentne ćelije epidermisa. 

Ako je doza UVB zračenja prevelika, rezultat će biti opekotina , koja je ozbiljan alarm od strane ćelija. Sada, od samih ćelija zavisi mogućnost njihove popravke i eradiciranja štete. 

Što su češća oštećenja od sunca, to su i posljedice opasnije i povećava se postotak grešaka prilikom samopopravke ćelija. 

Na duži period, ovo može voditi u modifikaciju genetičkog materijala, hronična oštećenja kože, te kako primarni tako i uznapredovali stadijum karcinoma kože.

 

The UV Index

UV indeks je međunarodna, naučna jedinica ultravioletnog zračenja sunca. Koristi se u opisivanju jačine sunčevog zračenja na određenom mjestu u određeno vrijeme. Raspon UV indeksa je od 1 do 11. Što je viši indeks, to je veći rizik od oštećenja kože.

Source: World Health Organisation