a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Koje su rizične grupe?

Svi mogu oboljeti od raka kože u bilo kojoj životnoj dobi. Najčešći je kod ljudi iznad 50 godina koji su duže vrijeme izloženi suncu ali nalazimo ih i kod osoba koji ne spadaju u rizične skupine. 

  • Ljudi koji podliježu povišenom riziku su :
  • Oni koji imaju svjetlu kožu ili su skloni opekotinama/opeklinama od sunca
  • Oni koji su imali opekotine/opekline od sunca u djetinjstvu
  • Oni koji su dosta vremena provodili na suncu (na primjer, zbog posla ili iz hobija)
  • Oni s povremenim izlaganjem suncu (na primjer, za vrijeme praznika)
  • Oni koji koriste solarijum
  • Oni koji imaju više od 50 mladeža
  • Oni kojima je bliži član porodice/obitelji imao rak kože
  • Oni koji su stariji su od 50 godina
  • Oni koji su imali transplantaciju organa

Osim gore navedenih tačaka, postoje određeni faktori rizika za svaku vrstu raka kože: melona odnosno ne melanomskih vrsta. 

Iako ne spadate u rizičnu skupinu, važno je upoznati se sa uzrocima nastanka raka kože I simptomima. 

Odluke koje donesete sada umanjiće šanse za nastanak raka kože kasnije u životu kod Vas I Vaših najmilijih.