a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Angioma

Crvenkaste,ravne ili kupolaste vaskularne strukture,angiomi su dobroćudni tumori i ne daju ikakvog razloga za zabrinutost. Obično su crvenkaste boje.

Obično se nalaze na površini kože I mogu biti na bilo kojem djelu tijela. Obično nastaju sa starenjem.