a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Melanom

Melanom se uglavnom javlja u obliku mrlje ili čvora  mješovite boje i nedefinisanih rubova . Takodjer se može javiti I kao ružičasti ili crveni čvor koji brzo raste. 

Melanom je teško dijagnosticirati jer je sličan mladežima ili mrljama na koži.

ABCD pravilo može biti korisno pri identifikaciji potencijalnih melanoma na koži.

  • Da li je asimetričan?
  • Da li ima neravne ivice?
  • Da li mijenja boju?
  • Da li je dijametar veći od 6mm?
  • Da li raste?

Simptomi kao što su svrbež ili krvarenje su znaci malignih melanoma. Pojava svake nove lezije na prethodno normalnoj koži u pacijenata, 
u dobi preko 40 godina, smatra se sumnjivom i trebao bi je hitno pregledati dermatolog.

Lokalizacija

Melanom je maligni tumor koji se može razviti unutar već postojećeg mladeža, u 30% slučajeva ili pak de novo na normalnoj koži. 
Najuobičajenija mjesta nastanka melanoma jesu trup kod muškaraca,te noge i trup kod žena.

Evolucija

Kad se dijagnostikuje u ranoj fazi , liječenje je moguće i to hirurškom ekcizijom, dok kasna dijagnoza može dovesti do širenja melanoma na unutrašnje organe i završiti lošom prognozom. 

Stoga je prevencija jedini konkretan i učinkovit način borbe protiv melanoma.