a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Seborrhoïsche keratose

Seborrhoïsche keratosen zijn goedaardige, keratinocytische letsels, die er uitzien als verheven bobbels met een ruw oppervlak. Ze vertonen een variatie van kleuren: van geel, grijs, bruin of zwart.
In de meeste gevallen lijkt alsof ze op de huid zijn geplakt (‘stuck on’), ze zijn licht of duidelijk verheven.

In sommige gevallen is het moeilijk een verschil te zien tussen een seborrhoïsche keratose en een huidkanker, nauwkeurige diagnose is van cruciaal belang.