a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Goedaardige letsels

De volgende bladzijden bevatten foto’s en beschrijvingen van de meest voorkomende goedaardige huidletsels.
Deze letsels hebben zelden een risico voor de gezondheid, maar moeten wel in de gaten gehouden worden indien er een niet karakteristieke groei of verandering is.