a
Կայքի բարելավման նպատակով մենք օգտագործում ենք թխուկներ (cookies): Շարունակելու դեպքում դուք համաձայնվում եք թխուկներ օգտագործմանը։ Այո, ես ընդունում եմ OPT -ն մերժել/չօգտվել
Ավելին այստեղ՝
x

How to check your skin

Did you know that skin cancer can be treated if it's caught early enough? It's easy to spot the signs. Visit www.euromelanoma.org/check to learn how.