a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Մելանոմայի ռիսկային գործոնները

Մելանոմայի ռիսկային գործոնները՝

 • մեծ քանակի սովորական կամ կլինիկորեն ատիպիկ մելանոցիտար խալերի առկայություն

 • բնածին մեծ մելանոցիտար խալի առկայություն

 • մելանոմայի կամ մաշկի քաղցկեղի առկայությունն անամնեզում

 • հարազատների մոտ մելանոմայի, բազմաթիվ մելանոցիտար կամ ատիպիկ խալերի առկայություն

 • նախկինում ուժեղ արևայրուքից մաշկի այրվածք ստանալը՝  հատկապես մանկական տարիքում

 • երկարատև արևի ազդեցությունը

 • բազմակի արևայրուքի ընդունում կամ մաշկի առաջին և երկրորդ ֆոտոտիպերի առկայություն

 • մազերի, աչքերի բաց գույնի, պեպենների առկայություն

 • օրգանիզմի թույլ  դիմադրողականություն

 • հաճախակի արևային լոգանքներ (սոլյարիների հաճախակի այցելում)

 • մեծահասակ տարիք