a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Հաջորդ քայլը

Եթե նկատել եք կասկածելի գոյացություն մաշկի վրա, հնարավորինս շուտ դիմեք մասնագետի:

Մաշկի քաղցկեղի վաղաժամ ախտորոշման դեպքում հնարավոր է բուժվել և լիարժեք ապաքինվել:

Բուժման ուշացման պարագայում հնարավոր է հիվանդության խորացում, բարդություններ, ընդհուպ մինչև մահ:

Մի բաց թողեք Ձեր հնարավորությունը լիարժեք բուժվելու և ապաքինվելու:


Ոսկե կանոններն են՝

  • Մի անտեսեք՝ մտածելով, որ ամեն ինչ կանցնի ինքն իրեն
  • Մի սպասեք իրավիճակի բարդացմանը, մի զբաղվեք ինքնաբուժմամբ
  • Մի համարեք, որ դա երկրորդային է և ուշադրության արժանի չէ
  • Մի խուսափեք դիմել բժշկի