a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Keratoza Seborrheike

Karatozat seborrheike janë lezione beninje, keratotike që shfaqen si elemente të ngritur mbi lekure me një sipërfaqe të ashpër. Ato mund të shfaqen në një larmi ngjyrash duke përfshirë të verdhë, gri, kafe ose të zezë. Në shumicën e rasteve ata duken sikur kanë qenë "të ngulur" në lëkurë, qoftë me një ngritje të lehtë ose të theksuar mbi sipërfaqen e lëkurës.

Shpeshhere mbi keratozen seborrheike mund te mbivendoset nje melanoma apo karcinome  e lekures prandaj duhen observuar vazhdimisht.