a
This site uses cookies. By continuing to navigate the site, you accept the way we use this information. Yes, i understand Opt out from Google
Click here for more details
x

Hemangioma

Hemangjomat janë lezione beninje, vaskulare që mund të paraqitet klinikisht nga nje njolle e kuqe deri ne formen e nodusit. Ngjyra e tyre zakonisht varion nga e kuqja e ndritshme në blu-vjollcë. Ato janë lezionet më të zakonshme të lëkurës që ndodhin tek foshnjat.

Hemangjomat karakterizohen nga sjellja e tyre tipike; duke shfaqur rritje të shpejtë gjatë muajve të parë të jetës, e ndjekur nga nje zbehje  dhe ngushtim i ngadaltë dhe spontan kur fëmija rritet.